Pamantul este plat 2

Revin cu alte dovezi stiintifice (de data aceasta Biblia) care demonstreaza ca „Pamantul e sferic” e o aberatie, o minciuna, el fiind plat si sprijinit de piloni.

Psalmi 74:3 Cutremuratu-s-a pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el; Eu am întărit stâlpii lui.

Iov 9:6 El zguduie pământul din temelia lui, aşa încât stâlpii lui se clatină.

Iov 28:24 Când El privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu ochii tot ce se află sub ceruri.

Daniel 4:8 Copacul creştea şi era puternic şi vârful lui ajungea până la cer şi se putea vedea până la capătul pământului.

Daniel 4:19 Ai crescut şi ai ajuns până la ceruri, ai stăpânirea ta până la marginea pământului.

Iov 37:3 Peste toată întinderea cerului El azvârle fulgerul Său şi fulgerul Său ajunge până la marginile pământului.

Iov 38:13 Ca să apuce pământul de colţuri şi să scuture pe nelegiuiţi de pe pământ?

Psalmi 92:2 Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.

Psalmi 95:10 Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.

Psalmi 103:6 Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.

Iov 11:9 Măsura ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.

Isaia 11:12 Va strânge la un loc pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda din cele patru colţuri ale pământului.

Deuteronomul 28:49 Trimite-va Domnul asupra ta popor din depărtare, de la marginea pământului;

Deuteronomul 33:17 Cu acelea va împunge popoarele toate până la marginile pământului;

Matei 4:8 Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor.

Faptele Apostolilor 1:8 Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.

Asadar voi in cine alegeti sa credeti, in Cuvantul Domnului (Biblia) sau in minciunile guvernelor noastre?