Din inteleptele randuieli bisericesti

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE JIDOVII CEI CE VIN SĂ SE BOTEZE

CATEHISAREA I-a.

Întâiu te întreb pre tine de te lepezi cu adevărat de toată credinţa jidovească, şi de toate basmele lor şi de toată cea cu Dumnezeu luptă a lor, carea au asupra Domnului nostru Iisus Hristos, şi asupra prea curatei Maicii sale, şi asupra tuturor Sfinţilor şi asupra tuturor creştinilor, şi de hula lor ca de a unor protivnici lui Dumnezeu, şi îi blestemi pre ei?

Răspuns: Mă leapăd de toată credinţa jidovească, şi de toată hula lor, carea au asupra Domnului nostru Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, şi asupra prea curatei Maicii lui, şi asupra tuturor creştinilor, ca de a unor protivnici lui Dumnezeu, şi îi blestem pre ei.

Întrebare: Te lepezi de tăerea împrejur, de Sâmbăta, de azime, şi de toate sărbătorile lor, şi de spălări, şi de mâncări, şi de alte obiceiuri jidoveşti, şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă leapăd de cele ale legii vechi ca de cele ce acum au trecut, şi de alte obiceiuri jidoveşti ce sunt potrivnice lui Dumnezeu, şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de învăţătura cea protivnică lui Dumnezeu a cărţii ce se chiamă Talmud, carea rabinii jidoveşti cu însuflare drăcească l-au făcut asupra dumnezeeştilor Scripturi, schimbând tâlcuirea lor într’alt chip, scriind şi învăţând basme şi hule asupra Domnului nostru Iisus Hristos şi a tuturor Sfinţilor, te lepezi şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă leapăd de toate învăţăturile jidoveşti, cele de Dumnezeu hulitoare, şi de blestemata lor carte, carea se chiamă Talmud, şi de toate tălmăcirile lui, şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de şcoala jidovească, şi de posturile lor, şi de rugăciunile lor, şi de obiceiurile, şi meşteşugurile lor, şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă leapăd de toate acestea din toată inima mea, şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de mesia cel mincinos aşteptat de jidovi, şi îl blestemi pre el, şi pre toţi cei ce aşteaptă venirea lui cea pieritoare?

Răspuns: Mă lepăd de mesia cel aşteptat de jidovi, şi-l blestem pre el, şi pre toţi cei ce aşteaptă venirea lui cea peritoare.

CATEHISAREA a II-a

Cu adevărat te-ai lepădat de toată credinţa jidovească, carii nu cred pre Hristos a fi Fiul lui Dumnezeu, şi de învăţăturile lor ce sunt împrotiva lui Hristos, le blestemi şi le scuipi pre ele?

Răspuns: Cu adevărat m’am lepădat de toată credinţa jidovească, şi de învăţăturile lor care sunt împrotiva lui Hristos Dumnezeul nostru, şi le blestem şi le scuip pre ele.

[…]

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI, ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI

Omule, te lepezi de satana şi de toate lucrurile lui şi de toţi ingerii lui şi de toate slujbele lui şi de toată trufia lui, şi îl scuipi pre el?

Răspuns: Mă lepăd de satana, şi de toate lucrurile lui şi de toţi îngerii lui şi de toate slujbele lui şi de toată trufia lui, şi îl scuip pre el.

Întrebare: Te lepezi de toate eresurile Calvinilor, sau Luteranilor, ca de ale unor protivnici lui Dumnezeu şi ai adevărului, şi ca pre cele ce sunt pierzîtoare de suflet, le defaimi şi le blestemi pre ele?

Răspuns: Mă lepăd de toate eresurile Calvinilor şi ale Luteranilor, ca de ale unor protivnici lui Dumnezeu şi adevarului, şi ca pre cele ce sunt pierzătoare de suflet, le defaim şi le blestem pre ele.

Întrebare: Te lepezi de toţi mai marii eresurilor, şi împreună şi de împreună cu_ aceia şi de adunarea,. obiceiurile şi de toţi învăţătorii lor, şi ca pre nişte protivnici sfintei Biserici a răsăritului, îi blestemi pre ei?

Răspuns: Mă lepăd, şi îi blestem pre ei.

Apoi îi zice: Întoarce-te catre răsărit şi te mărturiseşte Domnului, către carele ai scăpat.

[…]

Scoală-te, stăi bine, stăi cu frică şi spune cu adevărat credinţa ortodoxă, şi blesteamă toate eresurile, ca să fii iertat şi deslegat de legătura blestemului şi detoată despărţirea, şi te vei face părtaş Bisericii lui Hristos.

[…]

RÂNDUIALA – CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ

Te lepezi de toată rătăcirea şi greşala adunării papistăşeşti, în-tru carea ai fost până acum ?

Răspuns: Mă lepăd de toată rătăcirea şi greşala adunării pa-pistăşeşti, întru care am fost până acum.

Întrebare: Blestemi pre toate eresurile şi dezbinarea lor, ca pre ale unor protivnici adevăratului Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici ?

Răspuns: Blestem toate eresurile şi dezbinarea, ca pre ale unor protivnici adevăratului Dumnezeu şi a sfintei lui Biserici.

 

 

Surse:

http://www.dervent.ro/randuiala.php?cID=cat-rugaciuni-randuiala&cType=INDEX

http://www.dervent.ro/resurse/randuiala/index-SCHISMATICI.html

http://www.dervent.ro/resurse/randuiala/index-ERETICI.html

http://www.ortodoxia.md/tipic-bisericesc/83-alte-randuieli-bisericeti/4596-randuiala-cum-se-cuvine-a-primi-pe-eretici-adic-pe-luterani-i-pe-calvini

 

3 comentarii

  1. pt atei nu e nimic? :d

    • Acest limbaj pare sa dateze din vremuri imemoriale in care nu existau atei. 🙂

  2. intotdeauna au existat atei


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s